FAQs Complain Problems

अपडेट

पत्ताले बजार

Read More

पत्ताले बजार

Read More

सगरमाथा

Read More

सल्लेरी बजार

Read More

नुम्बुर हिमाल

Read More

सूचना तथा जानकारी

जन प्रतिनिधि

नाम्गेल जाङबु शेर्पा
namgyal_108@yahoo.com
9841344690
गान्धीमाया तामाङ
gandhitamang12@gmail.com
9842535312
छोङ्वा शेर्पा
kccnepal@hotmail.com
9842800074
ङवाङ ठिले शेर्पा
ngawangs535@gmail.com
9851069379
लाक्पा गेलु शेर्पा
lhakgel@gmail.com
9842535461
युवास तामाङ
yuwaslama@gmail.com
9852850050
मिङमार तामाङ
mingmarsyngbo47@gmail.com
9852868000
फुर्वा ग्याल्जेन शेर्पा
sherpa.phuri990@gmail.com
9852866611
सोनाम ग्याल्जेन शेर्पा
sonamgsherpa@hotmail.com
9851063728
पासाङ कटुवाल
pasangkatwal@gmail.com
9863005850
धन राज तामाङ
tamangdhanraj85@gmail.com
9851114538
होम बहादुर मगर
homthapa75@yahoo.com
9851149123
टंक बहादुर कार्की
tankakarki322@gmail.com
9852833090

कर्मचारी

कोपिला राई
kopilaraiofficial@gmail.com
9852822111

हाम्रो सेवाहरु

सेवा प्रकारः- घर जग्गा
सेवा समयः- १५ दिन (सर्जमिनको लागि )
जिम्मेवार अधिकारीः- छेवाङ शेर्पा ( ईन्जिनियर )
सेवा दिने कार्यालयः- नगरपालिकाको कार्यालय ( प्राविधिक शाखा)
सेवा शुल्कः- प्रति वर्ग फिट रु. २ ।
आवश्यक कागजातहरुः-

१. नेपाली नागरिकता प्रमाण पत्रको प्रतिलिपि ।

२. आर्किटेक्ट, ड्राफ्टमेनको प्रतिलिपि ।

३. गत वर्षसम्म न.पा.लाई सम्पुर्ण कर बुझाएको प्रमाण ।

४. नवीकरणको हकमा सक्कल प्रमाणपत्र । 

५. नापी शाखाबाट चार सिमाना खोलेको ट्रेस नक्सा र ब्लु प्रिन्ट ।

६. हालसालै तिरो तिरेको रसिद ।

७. पासपोर्ट साईजको फोटो ३ प्रति ।

 

सेवा प्रकारः- घर जग्गा
सेवा समयः- २१ दिन
जिम्मेवार अधिकारीः- छेवाङ शेर्पा ( ईन्जिनियर )
सेवा दिने कार्यालयः- नगरपालिकाको कार्यालय ( प्राविधिक शाखा)
सेवा शुल्कः- नगर परिषदको निर्णय बमोजिमको नक्शा-पास दस्तुर र जरिवाना
आवश्यक कागजातहरुः-

१. नेपाली नागरिकताको प्रमाण पत्रलिपि

२. जग्गाधनी  प्रमाण पुर्जाको प्रतिलिपि

३. जग्गाको कित्ता नं. देखिएको नापी शाखाबाट प्रमाणत गरेको हालसालैको नापी नक्शा ।

४. कित्ताकाट भएको भए सोको प्रमाणित फाईल नक्शा ।

५. कार्यालयको स्वीकृत फरमेटमा तयार भएको कम्प्युटरकृत ।

६. घरको डिजाइन नक्सा - ३ प्रति ।

७. तला थपको लागि भए पहिले नक्सा पास भएको घरको डिजाइन नक्सा र घरनक्सा पास प्रमाण पत्रको प्रतिलिपि ।

८. नक्सा तयार गर्ने प्राविधिकको यस न.पा.मा दर्ता गरेको प्रमाण पत्रको प्रतिलिपि । 

९. नक्सापास फाराम राजस्व शाखाबाट खरिद गर्नुपर्ने ।

१०. गत वर्षसम्म न.पा.लाई सम्पुर्ण कर बझाएको प्रमाण ।

११. फोटो ४ प्रति ।

१२. व्यावसा्य दर्ता प्रमाणपत्र प्रतिलिपि ।

सेवा प्रकारः- दर्ता तथा चलानी
सेवा समयः- १० मिनेट
जिम्मेवार अधिकारीः- शाखा प्रमुख
सेवा दिने कार्यालयः- नगरपालिकाको प्रशासन शाखा
सेवा शुल्कः- नि:शूल्क
आवश्यक कागजातहरुः-

१. प्राप्त कागजात (निवेदन, सरकारी तथा संघसंस्था, व्यक्तिबाट प्राप्त पत्रहरु तथा कार्यालयबाट बाहिर जाने पत्रहरु ।)

२. छाप, दर्ता चलानी किताब ।

सेवा प्रकारः- दर्ता तथा चलानी
सेवा समयः- १० मिनेट
जिम्मेवार अधिकारीः- सम्बन्धित व्यक्ति
सेवा दिने कार्यालयः- नगरपालिकाको प्रशासन शाखा
सेवा शुल्कः- नि:शूल्क
आवश्यक कागजातहरुः-

१. संलग्न व्यक्तिको निवेदन

२. आवश्यकता अनुसार अन्य कागजातहरु

सेवा प्रकारः- घर जग्गा
सेवा समयः- १० मिनेट
जिम्मेवार अधिकारीः- पेशा कुमारी खडका
सेवा दिने कार्यालयः- नगरपालिकाको राजश्व शाखा
सेवा शुल्कः- जग्गाको किसिम अनुसार
आवश्यक कागजातहरुः-

१. तिरो तिरेको रसिद

२. धनि पुर्जा

Pages

अन्य