FAQs Complain Problems

अपडेट

“सोलुदुधकुण्ड नगरपालिका, सोलुखुम्बुको विनियोजन विद्येयक, २०८१”

सोलुदुधकुण्ड नगरपालिका, सोलुखुम्बुको आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को सेवा र कार्यहरुको लागि स्थानीय सञ्चित कोषबाट केही रकम खर्च गर्ने र विनियोजन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विद्येयक,

सभाबाट स्वीकृत मिति : २०८१/०३/१०