तपाँईलाई यस सोलुदुधकुण्ड नगरपालिकाको सेवा प्रवाह कस्तो लाग्छ ?

धेरै राम्रो ।
36% (14 votes)
राम्रो
28% (11 votes)
ठिकै ।
8% (3 votes)
सुधार गर्नु पर्ने ।
28% (11 votes)
Total votes: 39