तपाँईलाई यस सोलुदुधकुण्ड नगरपालिकाको सेवा प्रवाह कस्तो लाग्छ ?

धेरै राम्रो ।
35% (17 votes)
राम्रो
29% (14 votes)
ठिकै ।
8% (4 votes)
सुधार गर्नु पर्ने ।
27% (13 votes)
Total votes: 48