FAQs Complain Problems

जन प्रतिनिधिहरु

सोलुदुधकुण्ड नगरपालिकामा जन प्रतिनिधिहरु यस प्रकार रहेका छन ।


श्री नाम्गेल जाङबु शेर्पा : नगर प्रमुख

सम्पर्क नम्बर : ९८४१३४४६९०

सम्पर्क ई-मेल : namgyal_108@yahoo.com


श्री कल्पना राई : नगर उप-प्रमुख

सम्पर्क नम्बर : ९८४२८०१२५०

सम्पर्क ई-मेल : solududhkundamun@gmail.com


श्री सरिता राई : नगर कार्यपालिका सदस्य

सम्पर्क नम्बर : ९८६२६८९६६२


श्री आङ फुर्बा शेर्पा : नगर कार्यपालिका सदस्य

सम्पर्क नम्बर : ९८६२८५६२६२


श्री शारदामाया तामाङ : नगर कार्यपालिका सदस्य

सम्पर्क नम्बर : ९८४२८९७४१५


श्री गान्धी माया तामाङ : नगर कार्यपालिका सदस्य

सम्पर्क नम्बर : ९८४२५३५३१२


श्री बिनोद कालीकोटे : नगर कार्यपालिका सदस्य

सम्पर्क नम्बर : ९८४९३०६६०१


श्री सोनाम ग्याल्जेन शेर्पा : नगर कार्यपालिका सदस्य

सम्पर्क नम्बर : ९८५१०६३७२८


श्री आङफुला शेर्पा : नगर कार्यपालिका सदस्य

सम्पर्क नम्बर : ९८१३६४६१००