सूचना तथा समाचार

कार्यपालिकाकाे बैठकमा उपस्थित भई दिने बारे ।

यहि मिति २०७४ साल चैत्र ०५ गते विहान ११:०० बजे नगरपालिकाको कार्यालयमा कार्यपालिकाको नियमित बैठक हुन गईरहेकोले अनिवार्य उपस्थितीको लागि नगर कार्यपालिकाको सम्पुर्ण सदस्य ज्यूहरुलाई हार्दिक अनुरोध छ ।

Pages