FAQs Complain Problems

अपडेट

सूचना तथा समाचार

कर्मचारी पदपुर्ती गर्ने सम्बन्धी पुन : विज्ञापन गरिएको सूचना ।।

यस नगरपालिकाका लागि एक्साभेटर अप्रेटर १ र रोलर अप्रेटर १ जना अावश्यक भएकोले यथाशिघ्र सम्पर्क गर्नुहोला ।

टनेल बितरण गर्ने बारेको सुचना ।।

यस नगरपालिकामा मिति २०७४/०७/१२ देखि ऐ १४ गतेसम्म ५० प्रतिशत अनुदानमा टनेल खरिदका लागि निबेदन दिने सम्पुुुुर्ण निवेदकहरुले रु ३५००.०० नगद लिई तपशिलको मिति र स्थानबाट लिन हुन यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।। 

तपशिल

मिति - २०७४/०८/२६,२७,२८ र २९ गतेसम्म

Pages