फाप्लु बिमानस्थलसंगै नुम्बुर हिमालको एक दृश्य ।। Photo by Yogya