"कार्य क्षेत्रमा हुने लैङ्गिक हिंसाको अन्त्य, लैङ्गिक हिंसा र दुर्व्यवहार छैन हामीलाई स्वीकार" भन्ने नाराका साथ १६ दिने लैंगिक हिंसा विरुद्ध अभियान अन्तर्गत केरुङमा भएको कार्यक्रम ।।